• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

01.01-30.06.2021 Kamu Alımları İstatistikleri

01.01-30.06.2021 Kamu Alımları İstatistikleri

01.01-30.06.2021 Kamu Alımları İstatistikleri

Kamu İhale Kurumu 2021 Yılı 6 Aylık (01.01.2021-30.06.2021) Kamu Alımları İstatistikleri

ÖNSÖZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ve Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca hazırlanan Kamu Alımları İzleme Raporunda, istisna ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar dahil olmak üzere Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin istatistiklerin kullanıcının hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

Kamu alımlarına ilişkin istatistikler, bu alımların ekonomik etkilerinin tespitinin yanında kamu alımlarına ilişkin politikaların oluşturulmasında da en önemli başvuru kaynaklarından birisidir. Bu çerçevede, kamu alımları istatistiklerinin karar verici konumunda olanlar kadar araştırmacılar ve vatandaşlar açısından da önemli bir bilgi kaynağı olduğu tartışmasızdır.

Hazırlanan Kamu Alımları İzleme Raporu, 01.01.2021 ve 30.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamu alımları, teyit, ilan, itirazen şikayet, Kurul Kararı ve yasaklama istatistiklerini kapsamaktadır. Kamu alım istatistikleri, ihaleleri yapan idareler tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’na kaydedilen verilere dayanılarak, itirazen şikayet ve Kurul Kararı ile yasaklama istatistikleri ise Şikayet Bilgi Sistemi (ŞİBİS)’ne ve EKAP’a kaydedilen verilere dayanılarak hazırlanmaktadır.

4734 sayılı Kanuna göre yapılan alımlar, türlerine göre mal alımı, yapım işi, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, Kanunda temel ihale usulleri olarak açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü belirtilmiş olup, bunun yanında bazı hallerde pazarlık usulü ile de ihale yapılabileceği öngörülmüştür. Raporun tamamında bu sınıflandırmalar esas alınarak tablolar oluşturulmuştur. Öte yandan, kamu alımlarının kurumsal bazda dağılımını ortaya koymak amacıyla, ihaleleri gerçekleştiren idarelerin bağlı olduğu en üst idareye göre sınıflandırmalar da yapılmıştır. Kamu alımları izleme raporu 5 bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde kamu alımları istatistikleri, ikinci bölümde teyit istatistikleri, üçüncü bölümde ilan istatistikleri, dördüncü bölümde itirazen şikayet ve Kurul kararı istatistikleri ve beşinci bölümde yasaklama istatistikleri yer almaktadır.

Raporun tüm kullanıcılara faydalı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

01.01-30.06.2021 Kamu Alımları İstatistikleri İndirmek İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: 01.01-30.06.2021 Kamu Alımları İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas