• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

01 Ağustos 2021 Tarihli ve 31555 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

01 Ağustos 2021 Tarihli ve 31555 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

01 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31555

YÖNETMELİKLER

– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 300)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007 – 001)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

personel programı

Devamı: 01 Ağustos 2021 Tarihli ve 31555 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas