• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

10-17 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat

10-17 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat

10-17 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat

YMM, SMMM ve Denetim Firmalarına Özel Web Sitesi

Alomaliye.com Güvencesi İle Her Zaman Güncel Web Siteniz Olsun

    — İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    — Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı:3095)

    — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/7)

    — Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

    — Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

    — Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

    — Mirasçılara Bitcoin Varlığı Karşılığında Ödenecek Tutarın Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi

    — GMSİ Beyannamesinde İndirilecek Giderler

    — Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek veya Bu Belgeleri Kullanmak (1) – Ali ÇAKMAKÇI, YMM

    — Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

    — Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    — Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    — Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

    — Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)

    — Bağımsız Denetçilere Yönelik Uzaktan Eğitimde -Eş Zamanlı Eğitim- Katılımcı Sayısı

    — Vergi Müfettişlerinin İkramiye İle Ödüllendirilmelerinin Mevzuat Altyapısı Hazır! Muharrem ÖZDEMİR, YMM

    — Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    — Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

    — Türkiye Çevre Ajansı Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ne Getiriyor? Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

    — 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

    — Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    — Anayasa Mahkemesinin 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı – Kurumsal e-Posta Hesabı İçeriğinin İşveren Tarafından İncelenmesi

    — Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

    — Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

    — Tebligatta Kapıya Yapıştırma Dönemi – Yadigar ŞENÖZ, SMMM

    — Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

    — İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    — Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    — Cazibede Süre Uzatımı Yapıldı. Ancak Bu Süre 2012/3305 Sayılı BKK’yı Kapsamıyor – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

    — Kooperatiflerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri – Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

personel programı

Devamı: 10-17 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas