• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

11 Haziran 2022 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

11 Haziran 2022 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

11 Haziran 2022 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

11 Haziran 2022 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Devamı: 11 Haziran 2022 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas