• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

13 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Hakkında Duyuru

13 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Hakkında Duyuru

Başkanlığımızca ertelenmiş olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünün 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağına ilişkin 05/02/2021 tarihinde yapılan duyurumuzda; 01/01/2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yazılı sınav listesinden çıkarılmıştı.

Listeden çıkarılan bazı adayların söz konusu sınava katılabilmek için açtıkları davalarda, ilgili mahkemelerin kararı üzerine; listeden çıkarılan 27 (yirmi yedi) adayın tamamının, 13 Mart 2021 tarihinde yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümüne ilk listedeki illeri için katılmaları uygun görülmüş ve adaylar 05/02/2021 tarihinde yapılan duyurumuzda yayımladığımız sınav listesine ilave edilmişlerdir.

Listeye ilave edilen 27 (yirmi yedi) adayın bilgileri için tıklayınız.

zekeriyademirtas