• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

15-22 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Bireysel Yatırımcılara Gerçekleştirilecek Gelire Endeksli Senet İhracına İlişkin Basın Duyurusu

15-22 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Bireysel Yatırımcılara Gerçekleştirilecek Gelire Endeksli Senet İhracına İlişkin Basın Duyurusu

Bireysel Yatırımcılara Gerçekleştirilecek Gelire Endeksli Senet İhracı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
10 Haziran 2022

BASIN DUYURUSU

Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir. Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.

2) T. Halk Bankası AŞ.

3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır.

Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.

Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

TRB231222T11 – Gelire Endeksli Senetler

Genel Bilgiler

Duyuru 10.06.2022
Talep Toplama Dönemi 15.06.2022 – 22.06.2022
Valör 24.06.2022
Vade(Gün) 182
ISIN Kodu TRB231222T11
İtfa Tarihi 23.12.2022
Hazinece Belirlenen Dönemsel Getiri Oranı 5,32%
Hazinece Belirlenen Getiri Oranı (Yıllık Bileşik) 23,04%
Kupon Ödeme Tarihleri
1. Kupon Ödemesi 23.09.2022
2. Kupon ve Anapara Ödemesi 23.12.2022

GES’lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır.

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte,

22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple,

23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır.

GES’lere ilişkin detaylı bilgilere www.hmb.gov.tr ve www.hmb.gov.tr/yatirimcilar-icin-bilgiler internet sitelerinden ulaşılabilir.

Devamı: 15-22 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Bireysel Yatırımcılara Gerçekleştirilecek Gelire Endeksli Senet İhracına İlişkin Basın Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas