• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

18 – 24 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat

18 – 24 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat

18 – 24 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat

YMM, SMMM ve Denetim Firmalarına Özel Web Sitesi

Alomaliye.com Güvencesi İle Her Zaman Güncel Web Siteniz Olsun

 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Sorunu – Hamza ERTEKİN, E. Vergi Dairesi Müdür Yrd.
696 Sayılı KHK Kapsamındaki İşçilerin Bildirimleri
Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği
Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği
Covid-19 Pandemisi ve Son Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler – Saltuk Aziz GÖKALP, Yönetim Bilimleri Uzmanı
Emekli Maaşları Haczedilebilir mi? Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)
Profesyonel Sporcuların Sigortalılığı – Recep AKBAŞ, Sosyal Güvenlik Denetmeni
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
2020 Yılı ve 2021 Yılına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları – Emrah AYGÜL, YMM
7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3094)
İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
personel programı

Devamı: 18 – 24 Ekim 2020 Haftalık Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas