• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

29/01/2022 Tarihinde Yayınlanarak Görüşe Sunulan “19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” Gelen Görüşler de Dikkate Alınmak Suretiyle Güncellenmiştir.

29/01/2022 Tarihinde Yayınlanarak Görüşe Sunulan “19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” Gelen Görüşler de Dikkate Alınmak Suretiyle Güncellenmiştir.

7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer verilen ve 29/1/2022 tarihinde yayınlanarak görüşe sunulan “19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” gelen görüşler de dikkate alınarak güncellenmiştir.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas