• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

No: 
4027
Resmi Gazete Tarihi: 
01/06/2021
Resmi Gazete No: 
31498 (1.MÜK)
zekeriyademirtas