• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2 Ağustos 2023 Günlü Resmi Gazete’de Yayınlanan İdari Mevzuat ve AYM Kararları hk. – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

2 Ağustos 2023 Günlü Resmi Gazete’de Yayınlanan İdari Mevzuat ve AYM Kararları hk. – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

2 Ağustos 2023 Günlü Resmi Gazete’de Yayınlanan İdari Mevzuat ve AYM Kararları hk.

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi
Mansur YAVAŞ’ın Özel Danışmanı
mahmutesen@gmail.com

1-Cumhurbaşkanı Kararı ile Çevre Kanununda sayılmış ürünler ve plastik poşetlerden alınan geri kazanın paylarına zam yapılmıştır.

(Poşet %54 zamla 38,5 kuruşa;  binek lastikten alınan 2,80 TL %329 artış oranı ile 12 TL yükseltilmiştir. )

2-15.7.2018 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ’ ne (CBK/4) AYM kararları ile olanlarla birlikte bugüne değin toplam 37 müdahale olmuş, böylelikle yüzlerce maddesinde ek/değişiklik yapılmıştır.

2 Ağustos 2023 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan iki AYM kararı ile CBK/39 ve CBK/69 sayılı kararnamelerle yapılmış bazı ek/değişiklikler üzerine CHP milletvekillerince açtığı iptal davası üzerine CBK/4 sayılı Kararnamenin:

Mesleki Yeterlik Kurumu personelinin 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olacağı,

– Çalışmaları ile öne çıkan genç bilim adamlarını desteklemek için oluşturulmuş olan TÜBA Genç Akademi Topluluğunun gelir kaynakları; Başkan ve Konsey üyelerine huzur hakkı ödenmesi,

KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan desteklerin geri ödenmesi usul/esasları,

TSE’nin teknik kurul üyeleri ile yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine,

İlişkin kuralları Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

personel programı

Devamı: 2 Ağustos 2023 Günlü Resmi Gazete’de Yayınlanan İdari Mevzuat ve AYM Kararları hk. – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas