• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2019 Bankacılık Sektörü Uluslararası Karşılaştırmalar

2019 Bankacılık Sektörü Uluslararası Karşılaştırmalar

2019 Bankacılık Sektörü Uluslararası Karşılaştırmalar

» Çalışmada bankacılık sektörü ve finansal sektörün temel büyüklüklerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüklükler ile kıyaslanması amaçlanmıştır.

» Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

» Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

» Çalışmada yer alan gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ortalamaları seçilen ülkeler kapsamında hesaplanmıştır.

GÜ: Gelişmiş ülkeler

GOÜ: Gelişmekte olan ülkeler Veriler 2019 yılı itibarıyladır.

Temel Bulgular

Seçilen ülkeler arasında,

» Türkiye’de aktif/gsyh oranı gelişmekte olan ülke (GOÜ) ortalamasına yakındır, gelişmiş ülke (GÜ) ortalamasının yaklaşık üçte biri seviyesindedir.

» Kişi başına aktifler, gelişmekte olan ülke ortalamasına yakın olmasına karşın, gelişmiş ülkelerin onda biri civarındadır.

» Türkiye, kişi başı kredi miktarında, gelişmekte olan ülkeler ortalamasına yakındır.

Türkiye’de, kredilerin aktifler içindeki payı ortalamadan yüksek iken, mevduatların pasifler içindeki payı ortalamanın altındadır.

Seçilen ülkeler arasında,

» Türkiye bankacılık sektörünün operasyon giderleri / operasyon gelirleri oranı, hem gelişmiş, hem gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındadır.

» Tahsili gecikmiş alacak ve takibe düşmüş kredilerin toplam kredilere oranı, ortalamaya yakındır.

» Kar marjı daha dardır. Reel özkaynak karlılığı (Özkaynak karlılığı ile enflasyon arasındaki fark); gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ortalamalarından daha düşüktür. İncelenen ülkeler arasında, Arjantin’den sonra en düşük ülke Türkiye’dir.

İÇİNDEKİLER

— Makroekonomik Göstergeler

— Bilanço Büyüklükleri

— Gelir-Gider Durumu

— Karlılık Göstergeleri

— Seçilmiş Rasyolar

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

 

Devamı: 2019 Bankacılık Sektörü Uluslararası Karşılaştırmalar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas