• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2020 AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

2020 AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

(1)Dolaylı Ar-Ge desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için yapılan harcamalarının GSYH içindeki payı, 2008-2019

En çok ödenek genel üniversite fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok harcama %43,6 ile genel bilgi gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için yapıldı. Bunu %18,7 ile savunma, %10,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %7,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %5,1 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 yılı için yapılan tahmine göre de  en çok ödenek  %46,6 ile genel bilgi gelişimine (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) ayrıldı. Bunu %20,8 ile savunma, %8,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %6,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %4,7 ile eğitim takip etti.

Sosyo-ekonomik hedefler, 2019                   

Sosyo-ekonomik hedefler, 2020

AÇIKLAMALAR

Devletin (merkezi yönetim kurum/kuruluşlarının) ilgili yılda bütçe başlangıç ödeneklerine (tahmini) ve harcamalara (nihai) göre gerçekleştirdiği Ar-Ge finansmanının hesaplanması Ar-Ge faaliyetleri için devlet desteğini ölçme açısından önemlidir. Ar-Ge için devletin ayırdığı ödenek/harcama sadece kamu kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda diğer üç ulusal sektörde (mali ve mali olmayan şirketler, kar amacı olmayan kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurt dışında (uluslararası kuruluşlar dahil) devlet tarafından finanse edilen Ar-Ge’yi de kapsar.

Dolaylı Ar-Ge destekleri ise 193, 5520, 4691, 5746 ve 3065 sayılı kanunlarda yer alan Ar-Ge’ye ilişkin indirim ve istisnaları kapsamakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.  Koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17 Nisan 2020 tarih VUK-127/ 2020-6 sayılı Vergi Usul Kanunu hakkında aldığı karar ile Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ertelenmesi, hesaplamada ihtiyaç duyulan veride eksikliğe neden olduğundan dolaylı Ar-Ge desteği hesaplanamamıştır.  Verinin temin edilmesinin akabinde dolaylı Ar-Ge destekleri hesaplanarak istatistiksel tablo olarak ayrıca paylaşılacaktır.

Devamı: 2020 AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas