• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2020 Birleşme – Devralma Görünüm Raporu

2020 Birleşme – Devralma Görünüm Raporu

2020 Birleşme – Devralma Görünüm Raporu

ÖZET:

2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 220 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bu işlemlerden 75’inde hedef şirket1 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 192 milyon TL’dir2. 2020 yılında incelenen işlemlerden 132’si ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2 trilyon 668 milyar TL’dir3. 11 işlem kontrol değişikliği yaratmadığı için kapsam dışı olarak sınıflandırılırken 2 işlem ise bilgi notu/diğer kategorisinde bırakılmıştır.

2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen 220 birleşme ve devralmanın 30’unda tarafların tümü Türkiye kökenli olup, 139’unda ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşmaktadır. 38’inde ise işlem taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerdir. Kapsam dışı veya diğer kategorisinde yer alan toplam 13 işlem için bu gruplama yapılmamıştır.

Tüm işlemlerde tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 632 milyon TL’dir. Aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri ise 2 trilyon 669 milyar TL’dir. İşlem taraflarından en az birer adedi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri 21 milyar 846 milyon TL’dir.

2020 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 34 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada beş işlem ile Almanya kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde4 yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 10 milyar 700 milyon TL’dir.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek işlem değeri 7 milyar 340 milyon TL ile “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” alanında gerçekleşmiştir. 2020 yılında Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemleri, son bildirim tarihinden ortalama 18 gün sonra nihai karara bağlanmıştır.

1 “Hedef şirket” kavramı birleşme, devralma ya da ortak girişim işlemine konu edilen kişiyi veya ekonomik birimi ifade etmektedir.
2 İşlem değeri bildirilen başvuruları kapsamaktadır. Toplam 9 başvuruya ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır.
3 Toplam 5 başvuruya ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır.
4 Özelleştirme işlemleri hariçtir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Rekabet Kurumu

ad

Devamı: 2020 Birleşme – Devralma Görünüm Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas