• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4636)

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4636)

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 4636)

28 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31642

Karar Sayısı: 4636

Ekli “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2020 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “810 gün” ibaresi “870 gün” şeklinde, “450 gün” ibaresi “510 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/11/2020 31295 (Mükerrer)
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2020 31350
5/3/2021 31414

Devamı: 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4636) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas