• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2020 Yıllık Verimlilik İstatistikleri

2020 Yıllık Verimlilik İstatistikleri

2020 Yıllık Verimlilik İstatistikleri

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nace Rev.2 ’ye göre “Sanayi ve Hizmet sektörlerini” kapsayacak şekilde 857 farklı faaliyet kolu için 2020 yılına ilişkin yıllık verimlilik göstergeleri hesaplanmıştır.

Aşağıda B – Madencilik ve Taş Ocakçılığı, C – İmalat, D – Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı, E – Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri, F – İnşaat, G – Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı, H – Ulaştırma ve Depolama, I – Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, J – Bilgi ve İletişim, L – Gayrimenkul Faaliyetleri, M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler, N – İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri, P – Eğitim, Q – İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor, S – Diğer Hizmet Faaliyetler kısımları incelenmiştir.

Verimlilik İstatistik Basın Bülteni İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Devamı: 2020 Yıllık Verimlilik İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas