• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Ocak-Eylül Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı

2021 Ocak-Eylül Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı

2021 Ocak-Eylül Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı 21.507.658

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020
OCAK 1 999 642 2 287 010  727 301 14,37 -68,20
ŞUBAT 2 113 909 2 196 453  764 314 3,90 -65,20
MART 2 746 159  968 537 1 198 371 -64,73 23,73
NİSAN 3 809 819  24 239 1 072 496 -99,36 4324,67
MAYIS 4 512 020  30 392 1 254 673 -99,33 4028,30
HAZİRAN 5 969 981  216 408 2 540 872 -96,38 1074,11
TEMMUZ 7 413 887 1 381 804 5 319 992 -81,36 285,00
AĞUSTOS 7 016 330 2 192 251 4 630 334 -68,76 111,21
EYLÜL 5 982 789 2 534 376 3 999 305 -57,64 57,80
EKİM 4 818 001 2 044 001 -57,58
KASIM 2 693 151 1 104 834 -58,98
ARALIK 2 671 511  990 896 -62,91
TOPLAM 51 747 199 15 971 201 -69,14
9 AYLIK TOPLAM 41 564 536 11 831 470 21 507 658 -71,53 81,78
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2020 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %81,78 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 9 ayına göre %81,78 değerinde bir artış ile 21 507 658 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020
OCAK 1 539 496 1 787 435  509 787 16,11 -71,48
ŞUBAT 1 670 238 1 733 112  537 976 3,76 -68,96
MART 2 232 358  718 097  905 323 -67,83 26,07
NİSAN 3 293 176  24 238  790 687 -99,26 3162,18
MAYIS 4 022 254  29 829  936 282 -99,26 3038,83
HAZİRAN 5 318 984  214 768 2 047 596 -95,96 853,40
TEMMUZ 6 617 380  932 927 4 360 952 -85,90 367,45
AĞUSTOS 6 307 508 1 814 701 3 982 168 -71,23 119,44
EYLÜL 5 426 818 2 203 482 3 513 453 -59,40 59,45
EKİM 4 291 574 1 742 303 -59,40
KASIM 2 190 622  833 991 -61,93
ARALIK 2 147 878  699 330 -67,44
TOPLAM 45 058 286 12 734 213 -71,74
9 AYLIK TOPLAM 36 428 212 9 458 589 17 584 224 -74,03 85,91
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %59,45 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğün’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %59,45 oranında bir artış göstererek 3 513 453 olmuştur.
Eylül ayında ülkemize gelen 3 513 453 yabancı ziyaretçinin 13 739 ( % 0,39 )günübirlikçidir.

Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %47,88 (1 682 376 )
2-İstanbul %27,78 ( 975 916 )
3-Edirne %6,60 ( 231 775 )
4-Muğla %6,44 ( 226 267 )
5-İzmir %2,43 ( 85 505 )

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %85,91 artış kaydedilmiştir.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %85,91 artış göstererek 17 584 224 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen 17 584 224 yabancı ziyaretçinin 66 193 (% 0,38) günübirlikçidir.

Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-Antalya %38,47 (6 764 128 )
2-İstanbul %33,15 (5 829 920 )
3-Edirne %10,27 (1 805 732 )
4-Muğla %4,94 (869 059 )
5-İzmir %2,76 (486 066 )

 

2019-2021 YILLARI EYLÜL AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed.  996 322 28,36  648 742 29,44 1 071 433 19,74
Almanya  396 872 11,30  123 147 5,59  625 138 11,52
Ukrayna  312 145 8,88  252 018 11,44  218 451 4,03
Bulgaristan  163 620 4,66  232 324 10,54  301 955 5,56
İran  152 706 4,35  26 305 1,19  262 550 4,84
DİĞER 1 491 788 42,46  920 946 41,80 2 947 291 54,31
GENEL TOPLAM 3 513 453 100,00 2 203 482 100,00 5 426 818 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Eylül Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %28,36 (996 322) ile birinci, Almanya %11,30 (396 872) ile ikinci, Ukrayna %8,88 (312 145) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

2019-2021 YILLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 3 456 859 19,66 1 421 428 15,03 5 902 774 16,20
Almanya 2 268 673 12,90  912 749 9,65 4 009 337 11,01
Ukrayna 1 753 853 9,97  772 851 8,17 1 324 907 3,64
Bulgaristan  806 028 4,58  764 741 8,09 1 995 894 5,48
İran  708 741 4,03  285 270 3,02 1 640 028 4,50
DİĞER 8 590 070 48,85 5 301 550 56,05 21 555 272 59,17
GENEL TOPLAM 17 584 224 100,00 9 458 589 100,00 36 428 212 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Ocak – Eylül döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %19,66 (3 456 859) ile birinci, Almanya %12,90 (2 268 673) ile ikinci, Ukrayna %9,97 (1 753 853) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devamı: 2021 Ocak-Eylül Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas