• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Sigortacılık ve Özel Emeklilik (BES) Faaliyetleri Hakkında Rapor

2021 Sigortacılık ve Özel Emeklilik (BES) Faaliyetleri Hakkında Rapor

2021 Sigortacılık ve Özel Emeklilik (BES) Faaliyetleri

ÖNSÖZ

2020 yılının Eylül ayında örgütlenmesini tamamlayarak faaliyetlerine başlayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri için milat olarak görülebilecek önemli işlere imza atarak sigortalıların korunması, piyasa disiplininin sağlanması ve ülkemiz ekonomisi için katma değer üretilmesi ana amaçları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 41 hayat dışı, 15 hayat ve emeklilik, 6 hayat ve 3 adet reasürans olmak üzere toplam 65 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir.

Yıl içinde sigortacılık sektöründe hayat dışı sigorta branşlarında 87,6 milyar TL, hayat grubu sigorta dallarında ise 17,8 milyar TL olmak üzere toplam 105,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştirilmiş, bir önceki yıla göre brüt %28 oranında büyüme sağlanmıştır. Sigortacılık sektörü tarafından verilen teminat büyüklüğü GSYH’nin 32 katına tekabül etmekte olup, sigortacılığın ülkemiz ekonomisi ve istikrarlı bir büyüme için önemini ortaya koymaktadır.

Bireysel emeklilik sistemi ise 2013 yılı başında devlet katkısı ile yakalamış olduğu hızlı büyüme trendini 2021 yılında da devam ettirmiştir. Sistemdeki katılımcı sayısı 2021 yıl sonunda 7,1 milyon adet olmuş, katılımcılara ait fon tutarı da devlet katkısı ile birlikte 227,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca orta ve uzun vadeli yurtiçi tasarruf oranlarının artırılarak çalışanların, emeklilik dönemlerindeki refah düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım uygulaması başlamıştır. Otomatik katılım sisteminde 2021 yılı sonunda yaklaşık 6,2 milyon çalışan sisteme dahil edilmiş olup toplam fon büyüklüğü devlet katkısı ile birlikte 16,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun öncelikli hedefleri, sigortalılar ile katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak, sigorta bilincini ve farkındalığını artırmak, adil piyasa uygulamalarını teşvik ederek sisteme girişi kolay ve güvenli hale getirmek, ürün çeşitliliğinin zenginleştirmek ve sigortacılık ile özel emekliliğin gelişimini ve tabana yayılmasını hızlandırmaktır. Bununla birlikte, şirketlerin mali bünyelerinin güçlendirilmesi ile mevzuat altyapımızın, gözetim ve denetim sistemlerimizin uluslararası standart ve düzenlemelere tam uyumlu hale getirilmesi de hedeflerimiz arasındadır.

Günümüzde önemi giderek artan dijitalleşmeye ilişkin olarak gelişen teknolojiler karşısında, hem sigortalıların/katılımcıların korunması hem sektörün uyum düzeyinin artırılması amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Dünya gündemini ilgilendiren son derece önemli konulardan birisi de iklim değişikliğidir. Bu bağlamda, finans kuruluşlarının ihraç ettiği yeşil finansman ürünlerine sigorta ve emeklilik şirketlerinin yatırım yapmasına destek olmak amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle şirketlerin bu ürünlere daha çok yatırım yapması teşvik edilmiştir.

Yeşil finansmanın beraberinde gündeme gelen sürdürülebilirlik konusunda da Kurumumuzca çevreye duyarlı araçlara prim teşviki, yeşil sigorta ürünleri, bilgilendirmenin dijital yapılması, e-poliçe projesi ve benzeri çalışmalar yürütülmektedir.

2021 yılında ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde gerçekleşen makro değerler göz önüne alındığında, ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin büyüme trendlerinin istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve yakın bir gelecekte her iki sektörün de finansal sistem içinde hak ettiği büyüklüğe ulaşmasını beklemekteyiz. Bu düşüncelerle, Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder ve Raporun tüm kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ederim.

Türker GÜRSOY
Başkan

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

Devamı: 2021 Sigortacılık ve Özel Emeklilik (BES) Faaliyetleri Hakkında Rapor Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas