• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılı Bitiyor Asgari Ücret Desteğinden Haber Yok! – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

2021 Yılı Bitiyor Asgari Ücret Desteğinden Haber Yok! – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

2021 Yılı Bitiyor Asgari Ücret Desteğinden Haber Yok!

Mustafa Bahadır ALTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
mba@mbaymm.com
Yazar Hakkında

Hatırlanacağı üzere ilk defa 2016 yılında 6661 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5510 sayılı SGK eklenen Geçici-68 maddesi ile uygulamaya giren “Asgari Ücret Desteği” Hazineden/İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanarak 2020 yılına kadar devam etmişti.

  • 2016 Yılı için 100,00 TL/Ay
  • 2017 Yılı için 110,00 TL/Ay
  • 2018 Yılı için 120,00 TL/Ay
  • 2019 Yılı için 102,00 TL/Ay
  • 2020 Yılı için 75,00 TL/Ay

Yıllarında belirlenen şartları taşıyan işyerlerinde istihdam edilen her bir personel için ödenecek sigorta prim tutarlarından mahsup edilmek üzere asgari ücret desteği verilmişti.

Geçtiğimiz yıl 28 Aralık 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından 2021 yılı için belirlenen asgari ücret ile ilgili olarak yapılan basın toplantısında. 2021 yılında da asgari ücret desteğinin çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın tüm işyerleri için günlük 2,5 TL (aylık 75 TL) olarak devam edeceğini açıklamıştı. Aradan geçen yaklaşık beş aylık süreye rağmen bugüne kadar bu konuda bir düzenleme yapılmaması özellikle iş dünyasındaki beklentileri sonuçsuz bıraktı. Bu durum bakan gitti asgari ücret desteği unutuldu şeklinde söylentilere neden olmaktadır.

İşverenlerin Devletten Beş Aylık Asgari Ücret Desteği Alacağı Birikti

Bakan Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından 2021 Yılında istihdam edilen her bir işçiye verileceği açıklanan  75,00 TL/Ay asgari ücret desteği. 2021 yılı için belirlenen 3.577,50 TL asgari ücret göre yapılan hesaplamada işverene yaklaşık yüzde 2,1 oranında sigorta prim desteği olarak yansıyacaktır. Asgari ücret desteğinin Ocak-2021 ayından itibaren uygulanması halinde işverenlerin ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş ay için devletten asgari ücret desteği alacağı doğmuş olmaktadır.

2020 yılında başlayan ve 2021 yılında etkisini artırarak devam ettiren korona salgının işletmeler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler dikkate alındığında.  Asgari ücret desteğinin işçi istihdam eden büyük küçük tüm işletmeler için önem arz etmektedir. Özellikle konuya taraf iş dünyası ve meslek örgütlerinden bu konuda ses seda çıkmaması işverenleri tedirgin etmektedir. Geçmiş yıllarda uygulamanın geç yasalaşması ve işlemlerin geriye yönelik olarak takip edilmesi ve kayıtlara alınması süreci de iş yükünü artırması nedeniyle özellikle Serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır.

Üretimin desteklenmesi artık bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur

Yapılacak düzenlemede pandemi şartları dikkate alınarak asgari ücret desteğinden yararlanmaya ilişkin bir sınırlama konulmadan tüm işçiler için sağlanmalıdır. Ayrıca açıklanan 75,00 TL’nin artırılarak 100,00 TL çıkartılması gerekir. Aksi takdirde işverenler için koronadan sonra bir şok da asgari ücret desteği olur. Çünkü bu olumsuz ekonomik şartlarda Üretimin desteklenmesi artık bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur.

Bilindiği üzere asgari ücret desteğinin sağlanması için yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle hükümet tarafından söz verilen 2021 yılı asgari ücret desteği ile ilgili TBMM görüşülmekte olan ve kamuoyunda yapılandırma ve matrah artırımı olarak adlandırılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” teklifine genel kurulda eklenecek bir madde ile yasal düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenleme ile birikmiş Asgari Ücret Desteğinin işverenlerin sigorta prim borçlarından topluca mahsup edilmesi işverenleri ekonomik olarak rahatlatacak ve beklentileri karşılayacaktır.

personel programı

Devamı: 2021 Yılı Bitiyor Asgari Ücret Desteğinden Haber Yok! – M. Bahadır ALTAŞ, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas