• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılı Türkiye’yi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı

2021 Yılı Türkiye’yi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı

2021 Yılı Türkiye’yi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı

2021 Ocak-Aralık Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı 30 Milyon 38 Bin 961 Kişi Oldu

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020
OCAK 1 999 642 2 287 010  727 301 14,37 -68,20
ŞUBAT 2 113 909 2 196 453  764 314 3,90 -65,20
MART 2 746 159  968 537 1 198 371 -64,73 23,73
NİSAN 3 809 819  24 239 1 072 496 -99,36 4324,67
MAYIS 4 512 020  30 392 1 254 673 -99,33 4028,30
HAZİRAN 5 969 981  216 408 2 540 872 -96,38 1074,11
TEMMUZ 7 413 887 1 381 804 5 319 992 -81,36 285,00
AĞUSTOS 7 016 330 2 192 251 4 630 334 -68,76 111,21
EYLÜL 5 982 789 2 534 376 3 999 305 -57,64 57,80
EKİM 4 818 001 2 044 001 3 967 363 -57,58 94,10
KASIM 2 693 151 1 104 834 2 081 243 -58,98 88,38
ARALIK 2 671 511  990 896 2 482 697 -62,91 150,55
TOPLAM 51 747 199 15 971 201 30 038 961 -69,14 88,08
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2020 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %88,08 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 12 ayına göre %88,08 değerinde bir artış ile 30 038 961 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020
OCAK  460 146  499 575  217 514 8,57 -56,46
ŞUBAT  443 671  463 341  226 338 4,43 -51,15
MART  513 801  250 440  293 048 -51,26 17,01
NİSAN  516 643   1  281 809 -100,00 28180800,00
MAYIS  489 766   563  318 391 -99,89 56452,58
HAZİRAN  650 997  1 640  493 276 -99,75 29977,80
TEMMUZ  796 507  448 877  959 040 -43,64 113,65
AĞUSTOS  708 822  377 550  648 166 -46,74 71,68
EYLÜL  555 971  330 894  485 852 -40,48 46,83
EKİM  526 427  301 698  495 823 -42,69 64,34
KASIM  502 529  270 843  317 261 -46,10 17,14
ARALIK  523 633  291 566  590 177 -44,32 102,42
TOPLAM 6 688 913 3 236 988 5 326 695 -51,61 64,56
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2020 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %64,56 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı 12 ayına göre %64,56 değerinde bir artış ile 5 326 695 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020
OCAK 1 539 496 1 787 435  509 787 16,11 -71,48
ŞUBAT 1 670 238 1 733 112  537 976 3,76 -68,96
MART 2 232 358  718 097  905 323 -67,83 26,07
NİSAN 3 293 176  24 238  790 687 -99,26 3162,18
MAYIS 4 022 254  29 829  936 282 -99,26 3038,83
HAZİRAN 5 318 984  214 768 2 047 596 -95,96 853,40
TEMMUZ 6 617 380  932 927 4 360 952 -85,90 367,45
AĞUSTOS 6 307 508 1 814 701 3 982 168 -71,23 119,44
EYLÜL 5 426 818 2 203 482 3 513 453 -59,40 59,45
EKİM 4 291 574 1 742 303 3 471 540 -59,40 99,25
KASIM 2 190 622  833 991 1 763 982 -61,93 111,51
ARALIK 2 147 878  699 330 1 892 520 -67,44 170,62
TOPLAM 45 058 286 12 734 213 24 712 266 -71,74 94,06
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %170,62 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %170,62 oranında bir artış göstererek 1 892 520 olmuştur.
Aralık ayında ülkemize gelen 1 892 520 yabancı ziyaretçinin 2 782 ( 0.15% )günübirlikçidir.

Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %55,20 (1 044 693 )
2-Edirne %17,00 ( 321 806 )
3-Antalya %8,72 ( 164 998 )
4-Artvin %2,56 ( 48 396 )
5-Şırnak %2,31 ( 43 714 )

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %94,06 artış kaydedilmiştir.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %94,06 artış göstererek 24 712 266 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen 24 712 266 yabancı ziyaretçinin 89 291 (0.36%) günübirlikçidir.

Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %36,52 (9 025 004 )
2-Antalya %35,36 (8 737 168 )
3-Edirne %10,52 (2 599 609 )
4-Muğla %4,16 (1 027 639 )
5-İzmir %2,58 (637 574 )

 

2019-2021 YILLARI ARALIK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Bulgaristan  265 929 14,05  102 222 14,62  228 800 10,65
Almanya  188 146 9,94  47 150 6,74  191 846 8,93
İran  151 687 8,02  33 185 4,75  134 768 6,27
Rusya Fed.  139 375 7,36  90 378 12,92  130 521 6,08
Irak  75 730 4,00  36 314 5,19  92 407 4,30
DİĞER 1 071 653 56,63  390 081 55,78 1 369 536 63,76
GENEL TOPLAM 1 892 520 100,00  699 330 100,00 2 147 878 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Aralık Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan %14,05 (265 929) ile birinci, Almanya %9,94 (188 146) ile ikinci, İran %8,02 (151 687) ile üçüncü sıradadır. İran ülkesini Rusya Fed. ve Irak izlemektedir.

2019-2021 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 4 694 422 19,00 2 128 758 16,72 7 017 657 15,57
Almanya 3 085 215 12,48 1 118 932 8,79 5 027 472 11,16
Ukrayna 2 060 008 8,34  997 652 7,83 1 547 996 3,44
Bulgaristan 1 402 795 5,68 1 242 961 9,76 2 713 464 6,02
İran 1 153 092 4,67  385 762 3,03 2 102 890 4,67
DİĞER 12 316 734 49,84 6 860 148 53,87 26 648 807 59,14
GENEL TOPLAM 24 712 266 100,00 12 734 213 100,00 45 058 286 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Ocak – Aralık döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed %19,00 (4 694 422) ile birinci, Almanya %12,48 (3 085 215) ile ikinci, Ukrayna %8,34 (2 060 008) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devamı: 2021 Yılı Türkiye’yi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas