• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453)

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453)

2021 Kalkınma Ajansları Transfer Ödenekleri (Karar Sayısı: 4453)

04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31588

Karar Sayısı: 4453

Ekli “2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 12/2/2021 tarihli ve 3547 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kalkınma ajansları 2021 yılı transfer ödeneği 331.755.000 TL olarak öngörülmüştür. Bu ödeneğin yüzde 50’lik kısmının (165.877.500 TL) ajanslar arasında dağılımı ekli tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede ödenek, öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasında yer alan Düzey 2 bölgeler bazındaki dört gelişmişlik grubuna göre dağıtılmış; grup içi ödenek tahsisinde nüfus ve SEGE endeks değerleri esas alınmıştır.

(2) Ödeneğin;

a) Yüzde 20’lik kısmı (66.351.000 TL);

1) Devam eden ve yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak mali destek programlan yükümlülükleri,

2) Fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan ajanslar arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, ajansların sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program ve projelerin ödeme takvimleri,

b) Yüzde 15’lik kısmı (49.763.250 TL) ajansların 2020 yılındaki performansları,

c) Yüzde 15’lik kısmı (49.763.250 TL); deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerim karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı,

dikkate alınarak yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ajanslara aktarılır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri Tablosu, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇÎCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın yayımı tarihinden önce nüfus ve SEGE değerleri dikkate alınarak kaynak ihtiyaçlarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kalkınma ajanslarına aktarılan ödenek miktarının, ekli tabloda ilgili ajansa tahsis edilen ödenek miktarından fazla olması durumunda, fazla miktar 2021 yılı için 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ödenekten karşılanmış sayılır.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı
2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri Tablosu
Düzey-2 Bölgesi İller Transfer Ödeneği
TR1O İstanbul 3.845.749
TR21 Tekirdağ, Edime, Kırklareli 5.336.782
TR22 Balıkesir, Çanakkale 5.853.737
TR31 İzmir 4.457.765
TR32 Denizli, Aydın, Muğla 5.457.137
TR33 Kütahya, Manisa, Afyon, Uşak 6.499.187
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 4.693.071
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4.709.851
TR51 Ankara 4.184.418
TR52 Konya, Karaman 5.790.181
TR61 Isparta, Antalya, Burdur 4.649.546
TR62 Adana, Mersin 6.525.319
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 7.625.153
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 6.914.375
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 6.566.982
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 6.075.151
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 7.196.841
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 6.851.277
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 7.117.669
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 7.875.152
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 7.957.229
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 7.470.002
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 8.687.977
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 7.006.656
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 7.967.235
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 8.563.058
Toplam 165,877.500

 

Devamı: 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas