• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918)

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918)

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918)

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5918)

04 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31913

Karar Sayısı: 5918

Ekli “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2022 YILINDA UYGULANACAK GÜBRE VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “810 gün” ibaresi “960 gün” şeklinde, “450 gün” ibaresi “600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas