• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5284)

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5284)

2022 Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Destekleri 5284

11 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31775

Karar Sayısı: 5284

Ekli “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER YE 2022 YILINDA UYGULANACAK GÜBRE VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 TL ek girdi desteği ödenir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin;

a) İkinci fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği dekara; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltiğe 24 TL, aspire 5 TL, nohut ve kanolaya (kolza) 20 TL, susama 4 TL, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 TL, patatese 100 TL, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 TL, yer fıstığına 17 TL olarak ödenir.”

b) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği: Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52.000 TL danışmanlık desteği ödemesi yapılır. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenir. Tarımsal yayım ve danışmanlık ödemesi kriterleri, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesinden yararlanacak tarım danışmanı sayısı bütçe miktarlarına göre Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkânları dâhilinde başlanır.”

MADDE 4- Aynı Kararın eki Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünler Listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafık havzalarına ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aydın-Efeler Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı
Aydın-Köşk Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı
Aydın-Sultanhisar Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı
 
Aydın-Yenipazar Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Tritikale, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı
u 55
Karabük-Eskipazar Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri
55

t;

Kütahya-Domaniç Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf
a
Sivas-Hafık Arpa, Ayçiçeği (Yağlık), Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

MADDE 5- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin (a) bendi ile 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesinin (b) bendi, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Devamı: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5284) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas