• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2022 Kamu İşletmeleri Raporu

2022 Kamu İşletmeleri Raporu

2022 Kamu İşletmeleri Raporu

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Bakanlığımızca kamu işletmelerine yönelik bilgiler derlenmekte ve bu bilgiler kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının genel yatırım ve finansman programının tespiti hakkında kararlar uyarınca her yıl rapor halinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bakan Sunuşu

Kamu sermayeli işletmelerde kurumsal yönetim ilkelerinin azami ölçüde uygulanmasına, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına katkıda bulunmak üzere, Bakanlığımız 2006 yılından itibaren düzenli şekilde, enerji, maden, tarım, sanayi, ulaştırma, haberleşme ve bankacılık sektörlerindeki kamu sermayeli işletmelerin pay sahibi olarak, Kamu İşletmeleri Raporu’nu yayımlamakta ve kamuoyunu bu işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgilendirmektedir.

Bu çerçevede, bu yıl on yedincisini hazırladığımız 2022 Kamu İşletmeleri Raporu’nda, Bakanlığımızın Hazine adına pay sahipliği görevini üstlendiği kamu işletmeleri ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde yer alan kamu şirketlerinin mali durumları, personel bilgileri, yönetim kadroları, performansları ve sektördeki konumları hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiş; bu işletmelere yönelik karşılaştırmalı analizler yapılmıştır.

Ayrıca, pay sahipliği fonksiyonu diğer kurum ve kuruluşlarca icra edilen özel statülü kuruluşlar ve seçilmiş bazı kamu işletmeleri hakkında bilgiler de Rapor’un kapsamına dahil edilerek, uluslararası tanım ve standartlara uyum sağlanması hedeflenmiştir.

Bu itibarla, 2022 Kamu İşletmeleri Raporu’ndan ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımızın en iyi şekilde istifade etmesini temenni eder, Rapor’un hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Hazine ve Maliye Bakanı

2022 Kamu İşletmeleri Raporu İçin Tıklayınız

 

Devamı: 2022 Kamu İşletmeleri Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas