• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2022 Vatandaşın Bütçe Rehberi

2022 Vatandaşın Bütçe Rehberi

2022 Vatandaşın Bütçe Rehberi

Bütçe, Harcamalar İle Gelirlerin Geleceğe Yönelik Tahminlerini Gösteren ve Gerek Giderlerin Yapılması Gerekse de Gelirlerin Toplanmasına İlişkin Hükümleri Düzenleyen Belgedir.

  • Bütçeler, bazen teknik dokümanlar olabilmektedir. Bütçenin vatandaşlar tarafından daha anlaşılabilir ve değerlendirilebilir hale getirilmesine katkı sağlamak üzere hazırlanan “Vatandaşın Bütçe Rehberi” 2017
    yılından beri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
  • 2022 yılı bütçesi; doğrudan milletimizin beklentileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı bir yapıda; Yeşil Kalkınma Devrimi ile Milli Teknoloji Hamlesini güçlendirecek bir
    çerçevededir.
  • 2022 yılı bütçesi, performans esaslı program bütçeye uygun olarak hazırlanan ikinci bütçedir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
  • Program bütçeyle birlikte bütçeler faaliyet odaklı olarak hazırlanmıştır. Ayrıca program düzeyindeki anahtar göstergeler ve alt program düzeyindeki performans göstergeleri ile kamu idarelerinin performans bilgilerinin daha etkin bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulması sağlanmıştır.
  • Anahtar göstergelere ilişkin verilere 2022 yılı Bütçe Gerekçesi dokümanından, diğer güncel performans verilerine ise ilgili idarelerin 2022 yılı Performans Programları ile 2021 yılı Faaliyet Raporlarından erişilebilmektedir.

2022 Vatandaşın Bütçe Rehberi – Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Devamı: 2022 Vatandaşın Bütçe Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas