• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2022 Yılı Matrah Artırımı ve Cevapsız Kalan Sorular – Mustafa Bahadır ALTAŞ, YMM

2022 Yılı Matrah Artırımı ve Cevapsız Kalan Sorular – Mustafa Bahadır ALTAŞ, YMM

2022 Yılı Matrah Artırımı ve Cevapsız Kalan Sorular

Mustafa Bahadır ALTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
mba@mbaymm.com

2022 Yılı için matrah artımı yapan firmaların bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından Kurumlar Vergisi Beyanları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2022 yılı için beyan etmiş oldukları matrah tutarının, 2022 yılı matrah artırımı için hesaplamış oldukları asgari matrah tutarından düşük olması halinde aradaki fark kadar süresi içinde verilen 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesine düzeltme beyannamesi vermeleri istenmektedir.

Düzeltme beyannamesi veren firmalara vergi ziyaı cezası kesilmektedir.

  • Kesilen bu ceza ne kadar doğrudur?
  • e-tebligat sistemi üzerinden gönderilen düzeltme talep yazısının tebliğ tarihinden önce (5 günlük süre içinde) pişmanlıkla verilen düzeltme beyannamesine vergi ziyaı kesilmesi ne kadar yasaldır?

7440 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde yer alan Bu madde hükmüne göre 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır.

  • Hükmüne göre düzeltme beyannamesi vermeyen firmalar için matrah artırımı geçersiz mi olacak?
  • Yasada yer alan bu madde hükmüne göre geçersiz sayılması gereken bir matrah artırımı için vergi aslı ve vergi cezası kesmek ne kadar doğrudur?

Ayrıca

  • Eğer vergisel yönden yanlış ve eksik bir işlem varsa ve bu işlem kesin hüküm içeriyorsa o zaman ilgili vergi dairesi bu konuda neden izaha davet yazısı göndermeden doğrudan vergi ve ceza uygulaması yapmıyor?
  • Bu şekilde yapılan uygulama ile gönderilen izaha davet yazıları hükümsüz kalmıyor mu?

Bu makalenin tüm hakları www.alomaliye.com’a aittir. İktibas belirtilmeden ve linkimiz verilmeden (kaynak belirtilmeden) tamamı ya da bir kısmı herhangi bir ortamda (yazılı-görsel-işitsel-sanal-bulut-eğitim vb. ortamlar) kullanılamaz. Aksi  kullanımlarda gerekli yasal işlemler yapılır.

personel programı

Devamı: 2022 Yılı Matrah Artırımı ve Cevapsız Kalan Sorular – Mustafa Bahadır ALTAŞ, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas