• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaatlarda Birim Maliyetleri

2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaatlarda Birim Maliyetleri

2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaatlarda Birim Maliyetleri

2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaat Maliyetlerinin Hesabında Kullanılacak Birim Maliyetleri

ÖZET:

1) 2022 yılı içerisinde başlayıp, 2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işlerinde, 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedelleri,

2) 2022 yılı içerisinde başlayıp, 2 Haziran 2022 tarihinden sonra bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerinde, 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, Esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA KULLANILACAK YAKLAŞIK MALİYET BEDELLERİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınacağı” hüküm altına alınmıştır. Ancak 2022 yılında ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğlerle iki ayrı yaklaşık maliyet bedelleri açıklanmıştır.2022 yılında başlayıp biten inşaat işleri için hangi maliyet bedellerinin esas alınacağına ilişkin tereddütler oluşmuştur. Konuyla ilgili SGK’dan işlemlerin nasıl yürütüleceği konusunda bilgi alınmıştır.

Buna göre;

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 2022 yılı içerisinde başlayıp, 2 Haziran 2022 tarihinden önce bitirilerek araştırma işlemi yapılan ve fark işçilik tebliğ edilen özel nitelikli inşaat işlerinde, 18 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin esas alınması gerekmektedir.

2022 yılı içerisinde başlayıp, 2 Haziran 2022 tarihinden sonra bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin asgari işçilik araştırma işlemi 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğdeki maliyet bedellerinin esas alınması gerekmektedir.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 18/02/2022
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 21/06/2022

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: 2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaatlarda Birim Maliyetleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas