• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

2023-2024 Yükseköğretim Öğrenci Katkı Payları – Cumhurbaşkanı Kararı 7788

2023-2024 Yükseköğretim Öğrenci Katkı Payları – Cumhurbaşkanı Kararı 7788

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7788)

17 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32372

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7788

Ekli “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kuramlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 14/7/2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında;

a) Ailesi veya kendisi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kuramımda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,

b) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kuramlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,

ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.

(2) Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumlan tarafından öğrencilere iade edilir.

GEÇİCÎ MADDE 3- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kuramımda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Devamı: 2023-2024 Yükseköğretim Öğrenci Katkı Payları – Cumhurbaşkanı Kararı 7788 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas