• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

3/2/2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar 4/2/2021 Tarih ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

3/2/2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar 4/2/2021 Tarih ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

3/2/2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin Karar yürürlüğe konulmuştur.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas