• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

31/12/2020 Tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

31/12/2020 Tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

31/12/2020 Tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (3. Mükerrer) 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351)

YÖNETMELİKLER

–– İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)

–– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6)

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/7)

–– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/8)

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)

–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10)

–– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/16)

–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20)

 

 

Devamı: 31/12/2020 Tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas