• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

31 Mayıs 2022 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

31 Mayıs 2022 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

31 Mayıs 2022 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

2022 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) 
(Milyon TL)
Ocak (6) Şubat Mart Nisan Mayıs TOPLAM
1. GELİRLER (2) 147.866 277.461 187.233 181.995 316.479 1.111.035
2. GİDERLER 185.987 222.778 227.960 226.377 167.246 1.030.348
   FAİZ DIŞI GİDERLER 172.952 181.653 204.421 211.111 151.637 921.774
   FAİZ ÖDEMELERİ 13.035 41.125 23.539 15.266 15.609 108.574
3. FAİZ DIŞI DENGE -25.086 95.808 -17.188 -29.115 164.842 189.261
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) 73 830 121 710 0 1.735
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -38.047 55.513 -40.607 -43.671 149.233 82.421
6. FİNANSMAN (7+8+9+10) 38.047 -55.513 40.607 43.671 -149.233 -82.421
7. BORÇLANMA (NET) 14.828 30.864 15.882 20.689 13.409 95.673
   DIŞ BORÇLANMA (NET) -1.138 12.190 1.670 -562 -2.866 9.294
   Kullanım 0 41.324 29.560 0 0 70.884
   Ödeme 1.138 29.134 27.890 562 2.866 61.590
   İÇ BORÇLANMA (NET) 15.967 18.674 14.213 21.251 16.275 86.379
   Kullanım 59.303 49.112 31.649 35.987 57.535 233.586
   Ödeme 43.337 30.438 17.436 14.736 41.260 147.207
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR 6 7 9 15 9 46
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 487 721 406 280 405 2.300
10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) 22.725 -87.105 24.310 22.686 -163.056 -180.440
11. KUR FARKLARI (5) 6.507 7.191 6.029 -153 15.271 34.846
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) 16.218 -94.296 18.280 22.840 -178.327 -215.285

(1) Geçici

“(2) – Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25.01.2022 tarihli ve 138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 38 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında hazine hesaplarına yansımıştır.

– Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 30 Milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. ”

(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir.

(6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen Geçici 23 üncü madde uyarınca 2021 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2022 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Devamı: 31 Mayıs 2022 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas