• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

9/8/2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam etmesi uygun bulunmuştur. 

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasında; Kanunun yayımı tarihi itibarıyla mücbir sebep halinin devam ettiği yerlerde, Kanundan yararlanmak üzere yapılacak başvuru süresi ve taksit ödeme süreleri, Kanun kapsamında yapılacak genel başvuru ve ödeme süresinden farklı olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. 

Tebliğde, 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasına istinaden, mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona erecek olan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, anılan Kanun kapsamında 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31 Mart 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024 tarihine kadar) ödenmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas