• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64

 T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                           

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64

 

 

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

09/10/2023

Sayısı   

:

KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Tarih: 
09/10/2023
Sayı: 
KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50
zekeriyademirtas