• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu

7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu

7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun – Tebliğ – Genelge – Makale – Duyuru
Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü
MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü
Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Menüsü
Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi
Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı – Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Gereğince Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler
7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru
7326 Sayılı Kanuna Göre Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların/Ortaklara Borçların Beyanı – İbrahim ÇELİK, Vergi Müfettişi
GİB – 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri
Kayıtlarda Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayıtlara Alınması – Doğan ÇENGEL, YMM
Matrah/Vergi Artırımına Karar Verilirken Bilinmesi Gereken Birkaç Husus – Emrah AYGÜL, YMM
Ticari Kazanç Mükellefiyetini Tesis Ettirmeyenler İçin Gelir Vergisi Matrah ve KDV Artırımları! – Av. Mehmet Göktuğ KÖKBULUT
Yapılandırma Öncesi Borçları Bulunan Mükelleflerin Nakden Veya Mahsuben İade Taleplerine Getirilen Kısıtlama – Hamza ERTEKİN, E. Vergi Dairesi Müdür Yrd.
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İç Genelgesi 2021/1
SGK Genelgesi 2021/21 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında GİB Duyurusu
7326 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri
Matrah Artırımı ve Hapis Cezası – Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM
Yeniden Yapılandırmada Vergi Davasından Vazgeçmek Ne Kadar Avantajlı? Av. Mehmet Göktuğ KÖKBULUT
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması
7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
SGK Yapılandırma Kapsamı
SGK Genelgesi 2021/20 – 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması
7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
personel programı

Devamı: 7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas