• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

7351 Sayılı Kanunla İhracat ve Üretim Faaliyetleri, Yatırım Fonları ve BES Sistemine Teşvikler Geldi – Ferit TAŞ, YMM

7351 Sayılı Kanunla İhracat ve Üretim Faaliyetleri, Yatırım Fonları ve BES Sistemine Teşvikler Geldi – Ferit TAŞ, YMM

7351 Sayılı Kanun İhracat ve Üretim Faaliyetleri Yatırım Fonları ve BES Sistemi

(Özet Sirküler)

Ferit TAŞ
Yeminli Mali Müşavir
VDK Başkan Yardımcısı (E)
Maliye Müfettişi (E)
ftas@isik-ymm.com.tr
Yazar Hakkında

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve linki aşağıda paylaşılan 7351 sayılı Kanunla ihracat ve üretim faaliyetlerine 1 puan Kurumlar Vergisi indirimi ile yatırım fonu kâr payına istisna geldi ve BES Devlet katkısı %25’den %30’a çıktı. Diğer taraftan iadelere ilişkin davalarda %50 teminat almadan yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek.

https://www.alomaliye.com/2022/01/22/7351-sayili-kanun/

1. İhracat ve Üretim Faaliyetlerine 1 Puan Kurumlar Vergisi İndirimi

7351/15 ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. Oran Maddesinde değişiklikler yapılarak; münhasıran ihracat faaliyet gelirlerine ve münhasıran sanayi sicil belgeli üretim faaliyeti gelirlerine 1 puan Kurumlar Vergisi İndirimi getirilmiştir. Kazanç aynı anda ihracat ve üretimden kaynaklı olursa, indirim sadece bir defa uygulanacaktır. İstisna 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

Burada münhasıran (sadece) denilerek ihracat ile yurt içi kazançlarının ve üretim ile üretim dışı kazançların net ayrıştırılarak sadece ihracattan kazancın ve sadece üretimden kazancın kapsamda olduğu ifade edilmektedir. Yani örneğin hem yurt içi hem yurt dışı satışları olan bir ihracatçının tüm kazançlarında değil, sadece ihracat kazançlarında indirim uygulanacaktır. Burada istisnaya isabet eden kârın hesaplanma yönteminin Bakanlıkça çıkarılacak bir Genel Tebliğ ile açıklanmasını bekliyoruz. Örneğin ihracattan kaynaklı kur farkı kazancı veya ihracat gelirinin neması olan banka faiz geliri bu istisnadan faydalanacak mı? Ya da hem yurt içi satışı hem ihracatı olan bir şirket maliyetlerden nasıl pay verecek? Ya da alternatif basit bir yöntem olarak ihracat geliri / toplam ciro oranı ile toplam kâr rakamı çarpılarak mı bir sonuca ulaşılacak?

Kanunun lafzından hizmet ve mal ihracatı gibi bir ayrım olmadığı anlaşılmakta olup, bu konuda her hangi bir sınırlama getirilemeyeceğini düşünmekteyiz.

2. Yatırım Fonu Kâr Paylarına İstisna Geldi

7351/15 ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a kar payı istisnası maddesine dördüncü fıkra eklenerek; tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları da istisna edilmiştir. Maddede önceden yer alan üçüncü fıkrada girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden kâr payları istisna idi. Eklenen dördüncü fıkrayla girişim sermayesi fonları dışındaki yatırım fonlarından kar payları da istisna kapsamına alındı.

3. BES Devlet Katkısı %25’ten %30’a Çıktı

7351/6 ile Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı yüzde otuza çıkmıştır. Ayrıca 7351/4,7,9. maddelerle de BES sistemine ilişkin ilave bazı teşvikler verilerek konut alımı veya ev alımı durumunda kısmen ödeme alma imkanı, 45 yaş üstünün de sisteme katılması, %30 Devlet katkısının bu tarihten önce de sistemde olanlara da uygulanması imkanı doğmuştur.

4. İadelere İlişkin Davalarda Yürütmeyi Durdurma İçin %50 Teminat

7351/2 ile 2577 sayılı İYUK’un 27/4. Maddesine eklenen cümle ile, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek. Bu kapsamda haksız iadelerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

personel programı

Devamı: 7351 Sayılı Kanunla İhracat ve Üretim Faaliyetleri, Yatırım Fonları ve BES Sistemine Teşvikler Geldi – Ferit TAŞ, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas