• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

83 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

83 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

31/8/2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 83 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas