• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ağustos 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Ağustos 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Ağustos 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

 • Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 7,8 oranında artışla 132,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,8 oranında artarak 58,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 9,1 oranında azalarak 53,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 10,3 oranında artarak 8,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 3,2 oranında artarak 21,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 10,9 oranında azalışla 12,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 20,1 oranında artışla 16,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 4,9 oranında azalarak 48,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 10,6 oranında artarak 27,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 5,9 oranında azalarak 84,5 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 29,0 oranında artarak 58,5 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 4,8 oranında azalarak 73,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 435,8 oranında artışla 2020 Ağustos sonu itibarıyla 359 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 254 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2020 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 41,7’si ABD doları, % 29,3’ü Euro, % 13,4’ü TL ve % 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 • 2020 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 23,4, Merkez Bankası’nın % 11,4, özel sektörün ise % 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Açıklama:

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Devamı: Ağustos 2020 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas