• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ağustos 2021’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %30,7 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %30,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %14,3 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %28,7 kapanan kooperatif sayısında %4,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,1 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azalış oldu.

 • Ağustos 2021’de, Ağustos 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %5,9 kurulan kooperatif sayısı %33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,2 oranında azalmıştır.
 • Ağustos 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %19,7 kapanan kooperatif sayısında % 78,1 oranında artış olmuştur.

2021 Ağustos Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
AĞUSTOS 2021 TEMMUZ 2021 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) AĞUSTOS 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- AĞUSTOS (8 Aylık)
2020 2021 Değişim (%)
Kurulan* Şirket 8.804 6.735 30,7 9.352 -5,9 63.309 70.208 10,9
Kooperatif 96 112 -14,3 144 -33,3 960 931 -3,0
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.935 1.551 24,8 2.772 -30,2 20.046 17.815 -11,1
Tasfiye Şirket 1.097 1.053 4,2 884 24,1 9.014 10.202 13,2
Kooperatif 121 99 22,2 27 348,2 207 363 75,4
Kapanan** Şirket 1.328 1.032 28,7 1.241 7,0 8.492 7.793 -8,2
Kooperatif 114 109 4,6 64 78,1 379 387 2,1
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.342 1.302 3,1 1.121 19,7 15.055 13.368 -11,2

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Ağustos ayında 131 Ocak-Ağustos döneminde 21.371 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Ağustos 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Ağustos 2021’de kurulan toplam 8.900 şirket ve kooperatifin %86,4’ü limited şirket, %12,6’sı anonim şirket, %1,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,4’ü İstanbul, %9,6’sı Ankara, %6,8’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Ağustos 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %12,5 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 71.139 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 60.886 limited şirket, toplam sermayenin %52,3’ünü, 9.307 anonim şirket ise %47,7’sini oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %12,5 oranında azalmıştır.

2021 Ağustos Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
HAZİRAN 2021 Sayı 1.252 2 8.306 120 9.680
Sermaye (TL) 1.499.920.139 1.005.000 3.879.592.150 5.380.517.289
TEMMUZ 2021 Sayı 939 3 5.793 112 6.847
Sermaye (TL) 2.491.407.634 2.100.000 2.826.718.450 5.320.226.084
AĞUSTOS 2021 Sayı 1.117 1 7.686 96 8.900
Sermaye (TL) 1.187.892.546 0 3.466.525.650 4.654.418.196
2021 TOPLAM Sayı 9.307 15   60.886 931 71.139
Sermaye (TL) 25.199.078.462 6.625.000   27.591.893.575   52.797.597.037

Ağustos 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.980’i ticaret, 1.404’ü imalat ve 934’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Ağustos 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.980’i ticaret, 1.404’ü imalat ve 934’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Ağustos 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 773’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 495’i inşaat, 244’ü imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 404’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat 174’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 545’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214’ü inşaat, 138’i imalat sektöründedir.

Ağustos 2021’de kurulan 96 Kooperatifin 55’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Ağustos 2021’de kurulan 96 Kooperatifin 55’i Konut Yapı Kooperatifi, 16’sı İşletme Kooperatifi 9’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Ağustos 2021’de 1.199 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Ağustos 2021’de kurulan 1.199 yabancı ortak sermayeli şirketin 665’i Türkiye, 91’i İran, 34’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.199 yabancı ortak sermayeli şirketin 115’i anonim, 1.084’ü limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.149’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 440’ı Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %83,4’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Anonim Limited Genel Toplam
HAZİRAN 2021 Sayı 128 1.165 1.293
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 83.840.989 487.357.050 571.198.039
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 75.301.872 398.838.375 474.140.247
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 89,8 81,8 83,0
TEMMUZ 2021 Sayı 80 865 945
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 168.161.000 491.205.000 659.366.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 163.674.236 399.656.600 563.330.836
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 97,3 81,4 85,4
AĞUSTOS 2021 Sayı 115 1.084 1.199
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 204.037.133 526.705.000 730.742.133
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 110.365.686 427.706.303 538.071.989
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 54,1 81,2 73,6
TOPLAM Sayı 816 7.306 8.122
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.745.192.788 3.435.947.050 5.181.139.838
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.468.010.640 2.854.182.228 4.322.192.868
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 84,1 83,1 83,4

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

Devamı: Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas