• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ağustos 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Ağustos 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Ağustos 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Bir önceki yılın Ağustos ayında 4.068 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23.033 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.618 milyon ABD doları azalarak 2.757 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi* kalemi kaynaklı net girişlerin 2.281 milyon ABD artarak 4.076 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ağustos ayında 1.537 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 4.433 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.397 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 220 milyon ABD doları artarak 850 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 83 milyon ABD doları azalarak 59 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.339 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 523 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, diğer sektörler 750 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 318 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 702 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.500 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 838 milyon ABD doları ve 57 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon’daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye’ye tahsis edilen 4.465 milyon SDR karşılığı 6.338 milyon ABD doları Finans Hesabı altında kaydedilmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 13.247 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

(*) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28.09.2021 tarihinde yayımlanan “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2020” bülteni çerçevesinde Ödemeler Dengesi İstatistikleri revize edilmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

 

Devamı: Ağustos 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas