• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Akü Plakaları Tesliminde Tevkifat Uygulaması hk.

Akü Plakaları Tesliminde Tevkifat Uygulaması hk.

Sayı: 
E-37009108-130-70011
Tarih: 
21/06/2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 

 

 

Sayı

:

E-37009108-130-70011

21.06.2021

Konu

:

Akü Plakaları Tesliminde Tevkifat Uygulaması

 

İlgi

:

…tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve izahat dilekçenizin incelenmesinden; Şirketinizin akümülatör imal ettiği, akümülatörlerin imalatında elektrik akımını ileten kurşun iskeletin oksit ve bir takım kimyasallar ile kaplanmak ve sıvama, kurutma ve külleme gibi işlemlerden geçerek yarı mamul haline gelen akü plakalarının kullanıldığı, akü plakalarını imal eden şirketin imalatta kullandığı kurşun plaka ve kurşun oksitleri katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olarak temin ettiği, imal edilerek Şirketinize satılan söz konusu akü plakalarının başka bir işleme tabi tutulmadan akü kutusunda yer alan gözlere yerleştirilip kaynak ve kapama işlemlerinden sonra akü imalatının tamamlandığı belirtilerek, satın almış olduğunuz akü plakalarının Şirketinize tesliminin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.3.3.2.) bölümü kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve akü plakası alımının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutulması konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin,

- (I-C/2.1.3.3.2.1.) bölümünde;

"Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C- 2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir."

- (I-C/2.1.3.3.2.2.) bölümünde;

"Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.

Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat kapsamında değildir.

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmaz.

Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi değildir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, teslimi KDV tevkifatına tabi olan kurşundan mamul plaka iskeletlerinin yine teslimi KDV tevkifatına tabi olan kurşun oksitin yanısıra baryum sülfat, sülfürik asit, elyaf, fosforik asit vb. kimyasallar ile kaplanarak, sıvama ve kurutma gibi çeşitli üretim safhalarından geçerek yarı mamul haline gelen akü plakalarının Şirketinize teslimi KDV tevkifatına tabi değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas