• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

23 Mayıs 2022 Tarihinde Kurumsal Yatırımcılara Gerçekleştirilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
20 Mayıs 2022

BASIN DUYURUSU

Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 25 Mayıs 2022 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi Bankalar üzerinden Bakanlığımıza iletebileceklerdir.

Taleplerin KMKTP üyesi Bankalar tarafından 23 Mayıs 2022 saat 14.00’e kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Taleplere ilişkin formlar ekte (Ek 1 ve Ek 2) yer almaktadır. Söz konusu formların doldurulmasına ilişkin örnek uygulama Ek 4’te yer almaktadır.

Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecektir.

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek olan altınların talep toplama tarihi itibarıyla hâlihazırda Borsa İstanbul nezdinde bulunan fiziki altınlardan oluşması gerekmektedir.

Esas olarak, ihraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması gerekmektedir. Altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olarak getirilemediği durumlarda, yatırımcının talebi Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve aradaki farkın TL olarak tamamlanması koşuluyla kabul edilebilecektir.

Aynı şekilde, ihraca konu edilecek altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olması gerekmektedir. Söz konusu altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katından eksik olması durumunda, söz konusu farkın giderilebilmesi için, bu farkın valör tarihi için geçerli olan 995/1000 saflıktaki altın fiyatı esas alınarak hesaplanacak olan Türk lirası karşılığının yatırımcı tarafından Bakanlığa ödenmesi ve 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olan değere ulaşmasının sağlanması gerekmektedir.

———–a

Teslim edilecek olan altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam gram miktarı ile toplam 1000/1000 saflıktaki gram miktarına karşılık gelen 995/1000 saflıktaki gram miktarı hesaplanırken kullanılacak olan yöntem Ek 3’te yer almaktadır.

Türk lirası olarak yatırılacak olan kısım için kullanılacak olan altın fiyatı ile Türk lirası olarak ödenecek miktarın hesaplanmasına ilişkin yöntemler Ek 3’te yer almaktadır.

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecek olup bu kapsamda 995/1000 saflıktaki her 1 kilogram altın karşılığında 995 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecektir.

İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek olup Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacaktır.

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet altın tahvili / altına dayalı kira sertifikası karşılığında, yukarıda belirtilen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecektir. Kira / kupon ödemeleri ile itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan ulaşılabilmektedir.

Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.

İhraç edilecek senetlerin özellikleri aşağıda yer almaktadır:

TRD210525T17 – Altına Dayalı Kira Sertifikası
Genel Bilgiler
Duyuru 20.05.2022
Talep Toplama 23.05.2022
Valör 25.05.2022
Vade (Gün) 1092
ISIN Kodu TRD210525T17
İtfa Tarihi 21.05.2025
Dönemsel Kira Oranı (6 Ay) 1,50%
Yıllık Kira Oranı 3,00%
Ödeme Tarihleri
1. Kira Ödemesi 23.11.2022
2. Kira Ödemesi 24.05.2023
3. Kira Ödemesi 22.11.2023
4. Kira Ödemesi 22.05.2024
5. Kira Ödemesi 20.11.2024
6. Kira Ödemesi ve İtfa Bedeli 21.05.2025

TRT210525T19 – Altın Tahvili

Genel Bilgiler
Duyuru 20.05.2022
Talep Toplama 23.05.2022
Valör 25.05.2022
Vade (Gün) 1092
ISIN Kodu TRT210525T19
İtfa Tarihi 21.05.2025
Dönemsel Kupon Oranı (6 Ay) 1,50%
Yıllık Kupon Oranı 3,00%
Ödeme Tarihleri
1. Kupon Ödemesi 23.11.2022
2. Kupon Ödemesi 24.05.2023
3. Kupon Ödemesi 22.11.2023
4. Kupon Ödemesi 22.05.2024
5. Kupon Ödemesi 20.11.2024
6. Kupon Ödemesi ve İtfa Bedeli 21.05.2025

Yatırımcılar söz konusu senetlere ilişkin bilgilere Bakanlığımız internet sayfasının Birimler > Bakanlık Birimleri > Borçlanma Genel Müdürlüğü>Yatınmalar İçin Bilgiler bağlantısında yer alan “Altın Tahvilleri ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları”> “Kurumsal Yatırımcılar”> “Altın Tahvili Yatırımcı Kılavuzu (Ekim 2019)” ve “Altına Dayalı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu (Ekim 2019)’’dan ulaşabilecektir. Ayrıca, yatırımcılar söz konusu senetlere ilişkin sorularını e- posta yoluyla bgm.sukuk@hmb.gov.tr adresine iletebileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekleri İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

 

Devamı: Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas