• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32304

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1- 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar, organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu bent kapsamı dışında tutulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas