• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anayasa Mahkemesinin 2016/14352 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2016/14352 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi Kararı 2016/14352

23 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31194

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

NECATİ TÜRKİSTANLI VE NURNİSA TÜRKİSTANLI BAŞVURUSU

Başvuru Numarası : 2016/14352

Karar Tarihi : 18/6/2020

Başkan: Hasan Tahsin GÖKCAN

Üyeler: Burhan ÜSTÜN Hicabı DURSUN Muammer TOPAL Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Raportör: Kamber Ozan TUTAL

Başvurucular:

1. Necati TÜRKİSTANLI

2. Nurnisa TÜRKİSTANLI

Başvurucular Vekili: Av. Sebahattin YILMAZ

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, ruhsatsız binanın yıkılmasından doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

IL BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru ! 0/8/2016 tarihinde yapılmıştır,

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına {Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:

Tamamı İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: Anayasa Mahkemesinin 2016/14352 Başvuru Numaralı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas