• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı – 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı – 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi E: 2020/21

17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31307

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2020/21

Karar Sayısı: 2020/53

Karar Tarihi: 1/10/2020

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun’un 32. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 8. maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’nın 2., 36. ve 155. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Denetim görevini mevzuata uygun şekilde yerine getirmediği gerekçesiyle bir yapı denetim şirketi hakkında 4708 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca verilen idari para cezasının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

ad

 

 

Devamı: Anayasa Mahkemesinin E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı Kararı – 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas