• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı Kararı – 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı Kararı – 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Anayasa Mahkemesi Kararı  E: 2020/27

17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31307

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2020/27

Karar Sayısı: 2020/52

Karar Tarihi: 24/9/2020

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edilen meclis kararının belediye meclisince ısrar edilmek suretiyle kesinleşmesi üzerine ilgili meclis kararının iptali talebiyle belediye başkanı tarafından açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Anayasa Mahkemesinin E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı Kararı – 5393 Sayılı Belediye Kanunu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas