• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Müracaat Dilekçesi Örneği

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Müracaat Dilekçesi Örneği

EK/1

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C.

TİCARET BAKANLIĞINA

(İç Ticaret Genel Müdürlüğü)

ANKARA

veya

…………………….VALİLİĞİNE

(Ticaret İl Müdürlüğü)

Şirketimizin ………. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı …../……/………….. tarihinde saat ……:…….. ‘da “……………………………………………………………………………………………….. adresinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesini arz ederiz.

 

Toplantının Yapılacağı İl:

MERSİS Numarası:

Şirketin Tescilli Adresi:

İletişim Numarası:

 

Şirketin Ticaret Unvanı

Şirket Adına İmza Atmaya Yetkili

Kişinin/Kişilerin

Adı ve Soyadı

İmzası

EKLER:

1) Genel kurulu toplantıya çağıran organın kararı,

2) Gündem,

3) Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

personel programı

Devamı: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Müracaat Dilekçesi Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas