• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli Örneği

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli Örneği

EK-2

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

ŞİRKETİNİN ………………………………………………………………. TARİHİNDE YAPILAN………….. GENEL KURUL TOPLANTISINDA

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOY ADI/UNVANI KİMLİK/VERGİ KİMLİK/MERSİS NUMARASI UYRUĞU ADRESİ PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL) PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*) KATILIM ŞEKLİ (**) TEMSİLCİ TÜRÜ (***) TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI İMZA

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ÜYESİ
İsim/İmza İsim/İmza İsim/İmza

 

 

 

(* ) Payların edinim şekli ve tarihi olarak, eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı ” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

( **) Katılım şekli olarak, pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda asaleten , pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.

(*** ) Temsilci türü olarak, temsil şekline göre tevdi eden temsilcisi veya “vekaleten” ibarelerinden biri yazılacaktır.

personel programı

 

Devamı: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas