• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

EK:3

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………………………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ……………………………………………………. Anonim Şirketinin …………/………./……………. tarihinde adresinde saat ………:………… de yapılacak …………….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………..’yı vekil tayin ettim. ”

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

personel programı

Devamı: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas