• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Aralık 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri

Aralık 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri

Aralık 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri

Proje Finansmanı İstatistikleri[1]

Aralık 2020

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren bu rapor, Aralık 2014 döneminden itibaren altı aylık dönemlerde hazırlanmaktadır. Aralık 2020 dönemi itibariyle 19 banka verisinden oluşmaktadır.

Proje Finansmanı Kredileri

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2020 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 520 milyar TL’ye yükselmiştir. Bunun 476 milyar TL’si nakdi, 44 milyar TL’si gayrinakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır. Aralık 2019 itibariyle 74 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, 2020 yılında yüzde 5’lik düşüşle 70 milyar dolara gerilemiştir.

Toplam taahhüt miktarı 516 milyar TL’den (87 milyar dolar) 605 milyar TL’ye (82 milyar dolar) yükselmiştir. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 6 gerilemiştir.

Proje Finansmanı Kredileri Dağılımı (milyar TL)

  Aralık Aralık Değişme   Pay (yüzde)
 (Milyar TL) 2019 2020 (yüzde)           Ara-20
Toplam Risk Bakiyesi 439 520 18 100
   Nakdi 400 476 19 92
   Gayrinakdi 39 44 13 8
Toplam taahhüt (bilgi için) 516 605 17

Proje Finansmanı Sektörel Dağılım (Aralık 2020, milyar TL, yüzde)

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 43’ü enerji, yüzde 32’si altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 14’tür.

Proje Finansmanı Kredileri Sektörel Dağılım (milyar dolar, yüzde)

  Aralık Aralık Değişme
  2019 2020 (yüzde)
Toplam Risk Bakiyesi 74 70 -5
   Enerji 31 30 -3
   Altyapı 22 21 -2
   Gayrimenkul 7 8 1
   Diğer 13 10 -27

Altyapı sektöründe risk bakiyesi yüzde 2 gerileyerek 22 milyar dolardan, 21 milyar dolara düşmüştür. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 1 artarken, enerji sektöründe yüzde 3, diğer sektörlerde ise yüzde 27 gerilemiştir.

[1] Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Kaynak: TBB

Devamı: Aralık 2020 Proje Finansmanı İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas