• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Aralık 2021Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri

Aralık 2021Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Aralık 2021

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 57 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 16, katılım bankaları 6 tanedir. “Türk Ticaret Bankası A.Ş.”ye ve Destek Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmiştir.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, Aralık 2021 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.248 kişi olmuştur.

Çalışan Sayısı (kişi)

Aralık 2020 Eylül 2021 Aralık 2021
Mevduat bankaları 181.488 179.281 179.681
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.124 5.413 5.567
Toplam 186.612 184.694 185.248

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 554 kişi artarken, 2020 yılına göre 1.364 kişi (yüzde 0,7 oranında) azalmıştır.

Çalışan sayısı geçen yıla göre mevduat bankalarında 1.807 kişi azalmış, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 443 kişi artmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6’dır.

2021 yılı itibariyle çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır.   Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube Sayısı

Şube sayısı 9.792’dir.

Şube Sayısı*

Aralık 2020 Eylül 2021 Aralık 2021
Mevduat bankaları 9.875 9.795 9.724
Kalkınma ve yatırım bankaları 64 68 68
Toplam 9.939 9.863 9.792

* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.

** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.

Şube sayısı, bir yıl önceki çeyreğe göre 71, 2020 yılına göre ise 147 adet (yüzde 1,5 oranında) azalmıştır.

2021 yılında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 278 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube*

Aralık 2021 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 222 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 11,7’dir.

*: 2021 yılına ilişkin hesaplamalarda 2020 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1] -Şube ve çalışan sayıları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

 

Devamı: Aralık 2021Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas