• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

ATAIC 18. Yıllık Teknik Konferansı Hakkında Bilgilendirme

ATAIC 18. Yıllık Teknik Konferansı Hakkında Bilgilendirme

Ülkemizin üyesi bulunduğu İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği’nin (The Association of Tax Authorities of Islamic Countries-ATAIC) 18. Yıllık Teknik Konferansı 3-5 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da üye ülkeler ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin, Başkanlığımız yetkililerinin ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz bu Teknik Konferans ile birlikte, bir sonraki yıl yapılacak olan Teknik Konferansa kadar ATAIC Dönem Başkanlığını devralmıştır.

Konferansın açılışında, Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR Gelir İdaresi Başkanlığının dijital dönüşüme uyumuna dair elektronik ortamda hayata geçirilen yeni uygulamalara değinmiş ve dijitalleşmeden kaynaklanan vergisel sorunların çözümü için kurumlar arası ve uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapmış, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. İsmail İlhan HATİPOĞLU Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Çözümüne Yönelik İki Sütunlu Yaklaşıma dair değerlendirmelerde bulunmuştur.

Ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergisel sorunlara ortak bir çözüm bulunması amacıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından geliştirilen iki sütunlu çözüm teması beş ayrı oturum ile ele alınmıştır. Bu bağlamda; oturumlarda temel olarak Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Çözümüne Yönelik İki Sütunlu Çözüme (Pillar I-Pillar II) ilişkin genel çerçeve, Birinci Sütuna ilişkin hususlar, İkinci Sütunun uygulanması ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar ile bilgi değişiminin rolüne değinilmiştir.

zekeriyademirtas